Làm thế nào để kiểm tra iMei Nokia chính hãng

Làm thế nào để check iMei Nokia của dòng máy bạn đang dùng? Có hai cách rất đơn giản nhưng phải ai cũng biết sẽ được giới thiệu trong bài viết này.
 
Với 2 cách kiểm tra iMei này bạn sẽ có thể phân biệt được máy mình đang dùng có phải là chính hãng hay không? Và nếu có thì thời gian bảo hành của máy là bao nhiêu. Hãy cùng tìm hiểu nhé.
 
 
 
Cách 1: Để kiểm tra iMei Nokia bạn hãy bấm tôt hợp phím *#06# để lấy số imei. Sau đó hãy vào web http://www.numberingplans.com/?page=analysis&sub=imeinr. Tại đây bạn điền iMei Nokia để kiểm tra thông tin.
 
Cách 2: Thuật toán dùng để tính toán số này như sau:
 
Bước 1: Nhân đôi giá trị của những số ở vị trí chẵn (là các số ở vị trí 2, 4, 6,...,14), trong đó số thứ 1 là số ngoài cùng phía bên phải của chuỗi số IMEI.
 
Bước 2: Cộng dồn tất cả các chữ số riêng rẽ của các số thu được ở bước 1, cùng với các số ở vị trí lẻ (là các số ở vị trí 1, 3, 5 ... 13) trong chuỗi số IMEI.
 
Bước 3: Nếu kết quả ở bước 2 là một số chia hết cho 10 thì số A sẽ bằng 0. Nếu kết quả ở bước 2 không chia hết cho 10 thì A sẽ bằng số chia hết cho 10 lớn hơn gần nhất trừ đi chính kết quả đó.
 
Ví dụ: số IMEI là 350880-10-195032-A, trong đó A là số kiểm tra cần phải tính toán.
Bước 1: 10, 16, 0, 0, 18, 0, 4
Bước 2: (1 + 0 + 1 + 6 + 0 + 0 + 1 + 8 + 0 + 4) + (3 + 0 + 8 + 1 + 1 + 5 + 3) = 42
Bước 3: A = 50 – 42 = 8
Như vậy số IMEI hợp lệ phải là 350880-10-195032-8.